คอนโทรลเลอร์ Nintendo Switch ใหม่จากผู้พัฒนาฮาร์ดแวร์บุคคลที่สาม Hori จะวางจำหน่ายในเดือนตุลาคม 2566 เมื่อพูดถึงสวิตช์ ผู้เล่นมีตัวเลือกคอนโทรลเลอร์ที่หลากหลาย มีคอนโทรลเลอร์ Switch Pro อย่างเป็นทางการที่วางจำหน่ายโดย Nintendo เอง ทำให้ Gamer มีตัวเลือกที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น ควบคู่ไปกับคอนโทรลเลอร์ Joy-Con ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของสวิตช์ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกคอนโทรลเลอร์ของบุคคลที่สามจำนวนมากที่ได้รับอนุญาตจาก Nintendo และเข้ากันได้กับระบบ โดยบริษัทที่โดดเด่นที่สุดคือ

Read More