Pendidikan

Bacaan Surat Pendek Untuk Sholat Yang Mudah Dihapalkan Beserta Artinya

Pembacaan surat pendek – Halo sobat Lecturerspintar.com, apa kabar? semoga selalu dalam keadaan baik baik saja, pada kesempatan kali ini penulis akan menerbitkan artikel tentang Cara Membaca Surat Pendek Agar Doa Mudah Dihafal, membahas tentang cara membaca surat pendek dan artinya. Untuk lebih jelasnya mari kita simak artikel berikut ini.

membaca surat doa pendek
membaca surat doa pendek

Membaca surat pendek doa

Surat Al-Fatihah

Surat Al-Fatihah Pendek

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Alhamdulillahirabbil’alamin
 • Arrahma nirrahim
 • Malikiyumiddin
 • Iyyakana’ buduwa iyya kanas ta’iin
 • Ihdinassiirathal mustaqiim
 • Sirathalladzina to ‘bin ta’ alaihim ghoiril maghdhubi ‘alaihim waladhooliin

Itu berarti:

 • Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
 • Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam
 • Penyayang, Penyayang
 • Pemilik hari kiamat
 • Hanya kamulah pujaan kami dan hanya kamulah kami mohon pertolongan.
 • Tunjukkan kami jalan yang lurus
 • Ini adalah jalan orang-orang yang kamu kasihi, bukan jalan orang-orang yang marah, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat.

Surat Al-Ikhlas

Surat Al-Ikhlas Pendek

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Qulhuwallahuahad
 • Allahusomad
 • Lam yalid walam yulad
 • Walamyakullahu kufuwanahad

Itu berarti :

 • Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
 • Beritahu Muhammad “Dia adalah Allah SWT”
 • Tuhan tempat kita meminta segalanya
 • Tuhan tidak diperanakkan atau diperanakkan
 • Dan tidak ada yang seperti dia.

Surat al-Falaq

Surat Al-Falaq Pendek

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Qul a’udzu birobbil falaq
 • Minsyarri maa kholaq
 • Wamin syarri ghoosiqin idza waqob
 • Wamin syarrinnaffa syatifil ‘uqod
 • Wsaminsyarri haa sidin idza hasad

Itu berarti :

 • Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang
 • Katakanlah saya berlindung dengan Penguasa Fajar (Fajar)
 • Dari segala kejahatan makhluk yang diciptakannya
 • Dan kejahatan malam saat gelap gulita
 • Dari kejahatan para penyihir dan mereka yang meniup tali mereka (alang-alang)

Surat An-Nas

Surat pendek dari An-Nas

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Qul a’udzu birabbinnas
 • Malikina
 • Divinena
 • Minsyarril waswasil ghonnas
 • Aladzi yuwas wisu fi suduurinnas
 • Minnal Jinnati Wan Nas

Itu berarti :

 • Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
 • Katakanlah “Aku berlindung kepada Tuhan manusia”
 • raja manusia
 • pemujaan umat
 • Setan disembunyikan oleh bisikan jahat
 • Yang membisikkan banyak kejahatan ke dalam dada manusia
 • Dari jin dan manusia.

Surat Al Quarisyi

Surat Pendek Al Quarisyi

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • La ilaa fikurais
 • Ilaa fihim rihlatasyita iwashoif
 • Fal ya’ budu rabbahaa dzal bait
 • Alladzi ata’ ‘amahum minjuui, wa aamanahum min ghouf

Itu berarti :

 • Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
 • Karena kebiasaan suku Quraisy
 • Ini adalah kebiasaan mereka bepergian di musim dingin dan musim panas
 • Jadi biarkan mereka bergabung dalam menyembah Tuhan rumah ini (Ka’bah).
 • Yang memberi kami makan ketika mereka lapar dan menjaga mereka dari rasa takut.

Surat Al Maun

Surat Al-Maun Pendek

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Ara aitaladzi yukadzibu buddin
 • Fadzalikalazi yadu’ulyatim
 • Walaa yahudhu ‘alaa tho’amilmiskiin
 • Fawailuil mushollin
 • Alladzinahum angsholaa tihim saahuun
 • Alladzinahum yuraa uun
 • Wayam na’u nal maa’uun

Itu berarti :

 • Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
 • Tahukah Anda orang-orang yang tergolong penyangkal agama?
 • Maka merekalah yang mengoreksi anak yatim
 • Dan jangan memberi makan orang miskin
 • Maka celakalah orang yang mendirikan shalat
 • Orang ini lalai dalam shalatnya.
 • orang bersenang-senang
 • Dan juga tidak mau membantu.

Surat Al-Kautsar

Surat Pendek Al-Kautsar

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Inna a’toinaa kal kautsar
 • Fasolli lirobbika wanhar
 • Inna syaniaka huwal abtar

Itu berarti :

 • Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
 • Sesungguhnya Allah telah memberimu (Muhammad) banyak nikmat
 • Maka berdoalah kepada Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhanmu
 • Sesungguhnya orang yang membencimu adalah orang yang tidak ada hubungannya denganmu
  kasih karunia Allah.

Surat Al Kafirun

Surat Pendek Al-Kafirun

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Qulya ayyuhal kaafiruun
 • Laa a’budumaa ta’buduun
 • Walaa antum ‘abidunamaa a’bud
 • Walaa ana ‘abudummaa’ ​​abadtum
 • Walaa antum ‘aabidunamaa a’bud
 • Lakumdiinukum Waliyadiin

Itu berarti :

 • Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
 • Katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir “Hai orang-orang kafir!”
 • Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah
 • Dan kamu tidak menyembah apa yang kamu sembah
 • Aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah
 • Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah
 • Agamamu untukmu dan agamaku untukku juga.

Surat an-Nasr

Surat Pendek An-Nasr

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Idzajaa anashrullahiwal fathr
 • Wara aitanna sayad ghouluna fii diinillahi afwaa ja
 • Fasabih buhamdirabbika wastaghfirhu innahu kaa tawwaba

Itu berarti :

 • Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
 • Ketika pertolongan dan kemenangan datang dari Allah
 • Dan kamu lihat orang-orang berbondong-bondong memeluk agama Allah (Islam).
 • Maka muliakanlah nama Tuhanmu (Allah) dan mohon ampunan-Nya. Sesungguhnya Allah adalah penerima taubat.

Surat al-Lahab

Surat pendek Al-Lahab

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Tabbat yadaa abiilahabiwwatab
 • Maa aghna anhumaluhu wamaa kasab
 • Sayaslaa naa rondza tallahab
 • Wamrooatuhu Hamma Latal hatob
 • Fiijidihaa hablummimmasad

Itu berarti :

 • Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
 • Kedua tangan Abu Lahab mati dan memang dia mati
 • Percuma baginya harta kekayaan yang diperolehnya
 • Nanti dia akan masuk ke dalam api yang panas membara (neraka).
 • Begitu juga istrinya, pembawa kayu bakar (pemfitnah)
 • Tali yang terbuat dari sabut kelapa dililitkan di lehernya.

Banyak sekali manfaat dari membaca 10 ayat pendek di atas, kita bisa menggunakannya untuk menunaikan sholat fardhu dan sunnah. Perbanyaklah ilmu untuk bekal akhirat nanti tidak akan rugi. Memang benar Allah berfirman bahwa jika kita berjuang untuk mati maka otomatis dunia ada di tangan kita. Allah maha baik, selagi kita masih bernafas tidak ada batas waktu bagi kita semua untuk bertaubat sebelum kita semua kembali kepada Sang Pencipta Yang Maha Esa.

Mengapa kita memiliki harta yang berlimpah, pasangan yang cantik dan tampan, keturunan yang cerdas, pekerjaan yang tetap, tetapi tidak menemukan kedamaian di dalam hati? Inilah Allah Yang Adil dan Penyayang, Allah ingin kita mengingatnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga kita semua termasuk orang yang beriman. Amin.

Demikian artikel cara membaca surah pendek agar mudah hafal doa ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di artikel berikutnya.

Baca juga:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

| |
Back to top button